Hur söker jag på au pair i Sverige? | Aupairegent.se

Att göra en au pair ansökning kräver ganska mycket. Det är många saker man måste sätta sig in i och det är tidskrävande. Därför erbjuder vi att ordna det mesta för dig. Vi håller dig löpande informerad om hur det går i ditt ärende.

Hur söker jag på au pair i Sverige?

Om du fyller ut ett au pair-program krävs mycket. Det finns många saker att engagera sig i, och det är tidskrävande. Det är därför vi erbjuder dig mest. Vi är fokuserade på att hålla dig informerad om hur saker och ting går. Och vi följer dig på sidelinjen hela vägen från första kontakten tills du har ett godkännande.

Vår service inkluderar:

1. Upprättar ett ärendenummer - Oprettelse af sagsnummer

2. Ordnar/kompletterar själva ansökningen

3. Ser till att korrekta försäkringar finns

4. Kontakt med Ambassader etc.

 

Laura Navarro, en tidigare au pair säger:

"Du är en främling, och kom ihåg att du passar det dyrbaraste i familjen, nämligen barnen". 

"Man ska från början vara öppen för att komma till ett främmande land. Var flexibel och kommunicera på ett vänligt sätt. Du ska vara ansvarsfull, kunna se saker på olika sätt och följa reglerna i deras hus får att få deras respekt, så de kan lita på dig. Du ska vara ärlig, ha tålamod och lyhörd. Att vara Au Pair är det bästa som finns, om man tar till sig mina råd. Det är ett fantastiskt sätt att lära, växa och utveckla sig själv på, samtidigt som du upplever en helt ny värld. Du måste göra den största förändringen på dig själv, eftersom du kommer från en helt annan kultur och del av världen. "

Anser du ett au pair för din familj?

"