Välkommen till Aupairagent.se

Ditt professionella fullservice au pair byrå

Aupairagent.se är en agentbyrå/au pair byrå, vars främsta uppgift är att hjälpa familjer och au pairer i Danmark, Skandinavien och Europa.

Oavsett om du är en Familj som söker en Au Pair eller en Au Pair som söker en familj, Så står vi som et au pair bureau til rådighet med kvalificerad assistans och service på högsta nivå.

Det är vår främsta plikt att göra processen så enkel och okomplicerad som möjligt och därmed försäkra oss om glada och nöjda au pairer och familjer. Därför hanterar vi allt det praktiska för bägge parter. 

Vi är bland de absolut ledande auparbyråerna og har således, som båda har lång erfarenhet och omfattande kompetens inom området. Vi samarbetar också med byråer i andra länder.

Det finns många krav som måste uppfyllas för att bli värdfamilj. Det är här vi kan hjälpa dig genom allt. Dessutom måste ett antal krav uppfyllas av sökanden för att uppehållstillstånd ska beviljas när det är utlänning som vill bo i Sverige.

Många familjer i Sverige är tidsbegränsade. Vi gör alltid allt vi kan för att hitta den bästa matchen. Med rätt match kan din familj se fram emot en underbar tid, med mer fritid och mer vinst för allt.

Au pair betyder "på lika villkor". Det innebär att au pairen måste ingå i familjen på lika villkor som en familjemedlem.

Vi kallar oss en professionell fullservice au pair byrå. Därför är vi också tillgängliga för frågor, både under och efter kontraktet är undertecknat.

Aupairagent.se: Ledande au pair byrå

 

 

Vår service Följ oss på Facebook

Jesi Anter var au pair:

"Jeg förändrade mig inte bara till en mer självständig och vuxen person, Jag hade den bästa tiden i mitt liv."

"Jag har mött många olika och nya människor och fått vänner för livet. Jag har rest mycket och min engelska har blivit betydligt bättre. Dessutom har jag fått en större förståelse för världen runt om mig, verkligen utvidgat min horisont! Men mest av allt, är det en jättechans att växa som människa och inte minst skapa minnen och historier för livet.”

 

Aupairagent.se: Ledande au pair byrå

Anser du ett au pair för din familj?

"