Tillämpliga regler för au pair i Sverige 2023

Almänna för au pair och värdfamiljer i Sverige.

Det finns givetvis vissa regler och krav som gäller, om du vill ha ett au pair som bor i hemmet. Det finns lagstiftning för aupair i Sverige, och det finns också vissa krav som en värdfamilj måste leva upp till.

Man måste hålla med om att kulturutbyte är det främsta syftet, och att själva arbetet bara är något relaterat. Au pairen måste samtidigt ha fri kost och logi under vistelsen och måste behandlas som någon annan person i hemmet.

För att den person du vill anställa som au pair ska få ett arbetstillstånd i Sverige ska

 • han eller hon vara mellan 18 och 30 år
 • du erbjuda högst 25 timmars lättare hushållsarbete per vecka
 • au pairen studera svenska under en större del av resten av tiden
 • du erbjuda kost och logi
 • du erbjuda lägst 5.250,- kronor per månad i lön före skatt
 • tiden för hushållsarbete och studier inte överstiga 40 timmar per vecka.

Du ska skriva ett erbjudande om arbete där ovanstående villkor framgår och skicka till au pairen. Du ska också skicka med ett intyg om studieplats för studier i svenska.

 

Aupairagent.se: Ditt Au pair Byrå

 

Regler och krav för au pairer i Sverige 2023

För att den person du vill anställa som au pair ska få ett arbetstillstånd i Sverige ska

 • Ha ett giltigt pass
 • Vara mellan 18 och 30 år
 • Visa att du har ett uttalat intresse för eller nytta av svenska språkstudier
 • Ha ett intyg om studieplats för studier i svenska
 • Ha ett skriftligt erbjudande om arbete från en familj i Sverige där det framgår att du ska arbeta med lättare hushållsarbete högst 25 timmar per vecka
 • Inte ha några medföljande familjemedlemmar.
 • Du ska skriva ett erbjudande om arbete där ovanstående villkor framgår och skicka till au pairen. Du ska också skicka med ett intyg om studieplats för studier i svenska.
 • Au parien får inte arbeta heltid

   

  Den som har tillstånd för att arbeta som au pair får inte arbeta som barnskötare eller hemhjälp på heltid. Tidigare vistelse som au pair i något annat land omedelbart före den planerade vistelsen i Sverige kan minska möjligheterna att få tillstånd i Sverige. Anledningen är att det kan tyda på att det rör sig om regelrätt arbete som barnskötare eller liknande och inte en au pair vistelse.

   

Regler och krav för familjen

 • Du erbjuda högst 25 timmars lättare hushållsarbete per vecka
 • Au pairen studera svenska under en större del av resten av tiden
 • Du erbjuda kost och logi
 • Du erbjuda lägst 5.250,- kronor per månad i lön före skatt
 • Tiden för hushållsarbete och studier inte överstiga 40 timmar per vecka
 • Aupairagent.se: ditt Au pair Byrå.

Även om det finns många krav för både värdfamilj och au pair, och inte alla nämns här, hjälper vi till att se till att alla krav uppfylls från båda parter.

"